Forma part del col·lectiu artístic

Els seus projectes artístics es generen com a resposta i procés de recerca a les condicions d’un lloc concret. A partir de les diferents realitats d’un context planteja petits gestos que posen en diàleg les contradiccions, les situacions enteses com a habituals i les identitats construïdes del marc on s’inscriuen.
S’interessa per les esquerdes i els marges del relat Històric, les formes en què es produeixen i construeixen els discursos i les tensions polítiques que es projecten en les quotidianitats. La seva metodología d’investigació es basa en les arts i l’etnografia mitjançant processos híbrids que inclouen vídeo, instal·lació, la producción de text, dibuixos i imatges.

En els últims treballs desenvolupa la seva pràctica artística lligada a les formes de construcció identitària col·lectiva a través d’elements que es donen en l’espai públic. En aquest moment està treballant en el projecte “el valor dels pedres” pel qual ha rebut la beca BaumanLab (Ajuntament de Tarrassa), on investiga, analitza i cerca representar mitjançant un dispositiu artístic, de quina manera entren en contradicció els processos de patrimonialización i catalogació d’edificis en el context de la ciutat Terrassa, amb la quotidianitat de les persones propietàries d’aquests edificis catalogats. La proposta posa en relleu la construcció del valor simbòlic de les propietats i la relació que tenen alguns edificis en el relat del passat de la identitat col·lectiva de la ciutat.


[BIO]
[KGG]
Marta Rosell Chust
mrosellchust@gmail.com
<<